Projekt Evropské unie

 Logo OPZ barevné.jpg (173 KB)

Cílem projektu je zvýšit adaptabilitu zaměstnanců a konkurenceschopnost firmy Complete Internet Services, s.r.o. prostřednictvím zvyšování odborných znalostí, klíčových kompetencí a dovedností zaměstnanců. Projekt je orientován na celkový rozvoj pracovní způsobilosti zaměstnanců pro zvýšení jejich kvalifikace a adaptability. Neméně důležitým cílem je také snaha o prohloubení zájmu zaměstnanců o celoživotní vzdělávání. (anotace projektu z esfcr.cz)

Vzdělávání zaměstnantců společnosti Complete Internet Services, s.r.o. s důrazem na oblast informačních technologií a manažerských dovedností.

Je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.